www.svietimotaryba.org

JAV LB
ŠVIETIMO TARYBA
Mus remia    ir    Ir Jūs remkit lituanistinį švietimą!

English   
________________________ Lituanistinio švietimo savaitės Dainavoje laikraštėlis

Pirmas puslapis
Žinios
Naujienlaiškis
eBiblioteka
Naudingos nuorodos
Gairės ir metų planai
Švietimo tarybos leidiniai
Knygos
Konferencijos ir seminarai
Konkursai
Premijos ir parama
Stovyklos ir mokyklos
Švietimo tarybos įstatai
Švietimo taryba

JAV LB Švietimo taryba remia lietuvišką švietimą Jungtinėse Amerikos Valstijose talkindama JAV lituanistinėms mokykloms, mokytojams ir jaunimui. JAV LB Švietimo taryba:
- skirsto JAV lituanistinėms mokykloms Lietuvių fondo skiriamas lėšas
- organizuoja kursus lietuvių kalbos ir kultūros mokytojams
- padeda JAV lituanistines mokyklas aprūpinti vadovėliais, mokslo planais ir kitokiomis mokymo priemonėmis
- skiria nusipelnusiems JAV lietuvių kalbos ir kultūros mokytojams premijas.

2016-17 m. JAV lituanistinių mokyklų suvestinė:
Mokyklų skaičius: 40
Mokinių skaičius: 2180
Mokytojų skaičius: 305
Padėjėjų skaičius: 87
Lietuviška knyga - puiki dovana anūkams!
Mėnesio knyga:
Jauniems: "Bitė Ritė" ($7)
Dideliems: "Vaidinimai mažiems ir dideliems" ($1)


Užsakyti pas: jone.juchneviciute@gmail.com
Pažiūrėti daugiau knygų - spausk čia.